Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ – за периода януари – март 2022г.

Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“  – за периода януари – март 2022г.

 

Изтеглете в PDF

 

В изданието ще намерите информация по следните теми:

▪ Статистика за предоставената международна закрила в България за периода януари –  февруари 2022

 ▪ Статистика за броя лица, бягащи от войната в Украйна в България

 ▪ВКБООН за извънредната ситуация в Украйна

 Правителствени мерки в помощ на   бягащите от войната в Украйна

 ▪Регистрация за временна закрила на украинските граждани и граждани на трети страни, бягащи от войната в Украйна

 ▪Столична община в подкрепа на украинските граждани

 ▪Неправителствени организации бизнесът и столична община с общи действия в подкрепа на бежанците от Украйна

 ▪Градовете в Европа, изграждащи мостове  за бежанците от Украйна

 ▪Финансиране от европейския съюз на мерки за подкрепа на бежанците от Украйна

в отговор на войната в Украйна:  извънреден конкурс на фонд активни граждани

 ▪Нов председател на Държавната  агенция за бежанците при Министерски съвет

AIDA национален доклад за България (2021)

 ▪Mанифест за интеграция на бежанците в България – развитие и следващи стъпки

 ▪Интеграция на бежанците на  пазара на труда – обмен на опит

 ▪Бежанско право – пръв опит за  систематизиран анализ на правната уредба и практика в областта на убежището и международната закрила на бежанците

 ▪Академичният бюлетин ,,Бежанците: днес и утре“ – включен националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране

 

 

ВАШАТА ОБРАТНА ВРЪЗКА Е ВАЖНА ЗА НАС!

 

С цел подобряване и надграждане на предоставените Информационни материали “Интеграция на бежанци в България“, разработвани и разпространявани от Български съвет за бежанци и мигранти по проект, финансиран от представителството на ВКБООН в България, отправяме покана за обратна връзка.

 

ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА >>>