Jobs in Sofia – платформа в подкрепа на намирането на работа за хората, бягащи от Украйна

София Инвест създаде платформа Jobs in Sofia, за да подкрепи хората, които бягат от войната в Украйна и искат да намерят сигурност и работа в София и България. На тази страница работодателите могат да предложат свободните позиции в своите фирми, а кандидатите за работа да получат нужната информация. Платформата Jobs in Sofia е на български, украински и английски език.

Платформата дава възможност, от една страна, търсещите работа да попълнят данни за себе си и професионалния си опит, а от друга, работодателите да обявят своите нужди от кадри. Кандидатстването за работа е директно през платформата, като гражданите от Украйна трябва да попълнят онлайн формуляр, в който на украински език да запишат данните си – име, професия, каква работа търсят, каква специалност имат. Работодателите получават тази информация преведена, съответно на български или на английски език след регистрация и одобрение на профила от страна на София Инвест Груп.