Онлайн събитие: KapaCITY – Подкрепа за интеграцията на чужденци на местно ниво

Конференция, озаглавена „Подпомагане на интеграцията на чужденци на местно ниво (KapaCITY), ще се проведе от 24 до 25 февруари 2021 г. онлайн (чрез Zoom).

Конференцията е заключително събитие по проект KapaCITY, който е фокусиран върху подкрепата за интеграция на мигрантите в четири общини на Словакия – Братислава, Търнава, Банска Бистрица и Кошице. Изпълнява се от четири словашки неправителствени организации – Лигата за правата на човека (the Human Rights League), Центърът за изследване на етноса и културата(the Centre for the Research of Ethnicity and Culture), Фондация на Милан Шимечка (Foundation of Milan Šimečka) и Маргиналната гражданска асоциация (the Marginal civic association). Освен четирите общини в проекта е включен и Съюзът на градовете на Словакия.

Проектът е съ-финансиран с 489 689,32 EUR от Фонда за убежище, миграция и интеграция (ФУМИ), the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

Заключителната конференция, като използва резултатите от тригодишния проект, ще даде отговори на следните въпроси, свързани с местната интеграция в Словакия:

Какви политики за местна интеграция съществуват в Словакия?

Кои са мигрантите, които живеят в определени населени места на Словакия?

Кои подходи трябва да използват общините, за да приобщават мигрантите и да стимулират тяхната активност?

Как интеграцията трябва да се представя на обществеността и как да се предоставя информация на мигрантите?

Конференцията ще представи важни резултати от проекта KapaCITY, главно добри практики, приети от общините в областта на предоставянето на услуги за мигранти и участието на мигранти в политиките и мерките за местна интеграция.

Основни теми ще бъдат: местните политики и профилът на мигрантите в Словакия от регионална гледна точка; предизвикателства, свързани с подготовката на общинските служители за работа с мигранти; участие и активно включване на мигрантите в общините; представяне на интеграцията на мигрантите пред обществеността; и предоставяне на услуги на мигранти.

В заключителната част на конференцията ще бъдат разгледани посоките, в които трябва да бъде насочена местната интеграция в Словакия, както и  ролята и предизвикателства пред общините.

Въпреки че конференцията ще се фокусира върху Словакия, опитът от други страни и населени места ще бъде представен като пример на участниците. В събитието ще участват мигранти, които активно са участвали в изготвянето на политики на местно ниво, както и  представители на обществеността от другите приемащи страни, представени на конференцията – Чешката република, Швеция и Австрия.

Организатор на конференцията : Лигата за правата на човека (Human Rights League) https://www.hrl.sk/en/our-work/projects/projects/kapacity

 

Източници: https://ec.europa.eu/migrant-integration/event/online-event-kapacity–supporting-the-integration-of-foreigners-at-the-local-level, https://www.hrl.sk/en,

www.ceeidentity.eu/center-research, https://www.nadaciamilanasimecku.sk

 

Мулти култи колектив и Българският съвет за бежанци и мигранти са национални партньори по европейския проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM), който цели подобряване на резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. Проектът се изпълнява в 15 страни-членки на ЕС и ще създаде механизъм за цялостна оценка на интеграцията на бежанците, ще направи преценка на въздействието на промените на законодателството и политиките и ще идентифицира добри практики.

Повече информация за проекта >>>