Miniila – мобила апликация за деца в миграция

Мобилната апликация Miniila е специално пригоденa за нуждите на непридружени деца в миграция, с акцент върху улесняване на достъпа до разбираема информация за специализирани услуги като подслон, храни и здравни услуги в района, в който се намират. Приложението също ги свързва лесно до горещата телефонна линия за изчезнали деца 116 000 и линията за помощ на деца 116 111, както и предсотавя информация за правата на децата в ЕС и за съответните процедури, като например процедура за предоставяне на международна закрила и събиране на семейството.

Национален координатор на апликацията за България е Фондация “Център Надя”.

Повече информация: www.miniila.com