Oтворени процедури за подбор на проекти насочени към интеграция на бежанци и мигранти по програма Хоризонт 2020

Представяме на вашето внимание отворени процедури за подбор на проекти насочени към интеграция на бежанци и мигранти по програма Хоризонт 2020:

∙ Приобщаващи и иновативни практики за интегриране на наскоро пристигнали мигранти в местните общности

Повече информация и кандидатстване

∙ Идентифициране и преодоляване на интеграционните предизвикателства за децата мигранти

Повече информация и кандидатстване

  Устойчиви практики за интеграция на новопристигналите мигранти в обществата

Повече информация и кандидатстване

Краен срок за кандидатстване: 12 март 2020 17:00:00 Brussels time