Oткриваща среща по проекта RefuIn – иновативен инструмент за интеграция на бежанци

На 18 и 19 декември 2019  Български съвет за бежанци и мигранти участва в откриваща среща по проекта RefuIn – иновативен инструмент за интеграция на бежанци. Водещ партньор по проекта е Cresces в Лисабон, а национални партньори са Български съвет за бежанци и мигранти в България, ARCI Catania и Programa Integra в Италия и Община Йостерсунд в Швеция. Проектът е финансиран по програма Еразъм+

Цeлта на проекта е да бъдат идентифицирани, изследвани и трансферирани добри практики за интеграцията на бежанци. В рамките на проекта е планирано разработване на въпросници, провеждане на няколко фокус групи с бежанци и експерти, партнорски срещи, обучение и заключителна конференция. Финален резултат от проекта ще бъде обучителен модул за иновативни добри практики за интеграция на бежанци.