#Regions4Integration: какво казват местните власт в Европа за интеграцията na бежанците и мигрантите

В това видео можете да видите какво казват кметове и други местни власти в Европа за интеграцията на бежанците и мигрантите. 

Инициативата „Градове и региони за интеграция“ предоставя политическа платформа на европейските кметове и регионални лидери за демонстриране на положителни примери за интеграция на мигранти и бежанци, споделяне на съответната информация и насърчаване на многобразието като добавена стойност за изграждането на приобщаващи градове и осигуряване на социално сближаване. Инициативата е отворена за всички местни и регионални политици, които могат да споделят историите чрез хаштаг #Regions4Integration.