Інформація про порядок прийому та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України в державні та муніципальні дитячі садки та школи Болгарії

  1. Заявки на прийом та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України на навчання в болгарських державних і муніципальних дитячих садках і школах подаються до 28 регіональних управлінь освіти (РУО) в обласних містах країни.
  2. Заявки приймаються на місці в РУО або за електронною адресою, вказаною на сайті РУО, на котру батько/опікун/піклувальник/представник дитини чи учня може подати заяву про прийом до державних та комунальних дитячих садків та шкіл також і в електронному вигляді.
  3. На видному місці на сайті РУО подаються:

– зразок заяви від одного з батьків, опікуна/піклувальника/представника дитини чи учня (Додаток);

– номер телефону експерта РУО, який вільно володіє англійською та/або російською мовами, для надання додаткової інформації у разі необхідності у зв’язку з прийомом та навчанням дітей та учнів у державні та муніципальні дитячі садки та школи.

  1. Скерування дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України на прийом і навчання до державних і муніципальних дитячих садків і шкіл здійснюється після:

– надання статусу про захист;

– надання персонального номеру іноземця (ПНІ) ​​дитині чи учню, внесеному до облікової картки батька/опікуна/піклувальника/представника дитини чи учня, якщо дитині чи учню не виповнилося 14 років, відповідно внесеному в окрему облікову картку, якщо йому/їй не виповнилося 14 років.

  1. Зарахування дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України на навчання до державних і комунальних дитячих садків і шкіл може здійснюватися після:

– скерування начальником РУО дитини або учня для вступу та навчання до відповідного дитячого садка чи школи;

– пред’явлення у дитячий садок чи школу медичного документа дитини чи учня відповідно до вимог МОЗ;

– проведення співбесіди та спрямування дитини або учня до певної підготовчої групи обов’язкового дошкільного навчання або до певного класу шкільної освіти, якщо дитина або учень не має документа про закінчений клас, етап або ступінь освіти, відповідно до положень Постанови № 3 від 06.04.2017 «Про умови прийому та навчання осіб, які шукають або отримали міжнародний захист» (опубліковано, ДВ № 32 від 21.04.2017).

  1. Після зарахування дитини або учня до певної групи дитячого садка чи певного класу школи директор забезпечує:

– додаткове навчання з болгарської мови як іноземної;

– психологічний супровід у разі потреби, а також інші заходи із загальної підтримки особистісного розвитку дітей та учнів, які навчаються у відповідному дитячому садку чи школі;

– додаткову підтримку особистісного розвитку у разі потреби дітей та учнів, які навчаються у відповідному дитячому садку чи школі, у тому числі ресурсну підтримку дітей та учнів з особливими освітніми потребами.

Для оцінки індивідуальних потреб дітей та учнів та забезпечення ресурсної підтримки дітей та учнів з особливими освітніми потребами директор дитячого садка чи школи може звернутися за допомогою до регіональних центрів підтримки процесу інклюзивної освіти.

 

Зразок заяви про прийом дітей та учнів, які шукають або отримали міжнародний чи тимчасовий захист

 

Координати 28 РУО