В помощ на преподавателите по български език като чужд за възрастни бежанци

Първа част

Радослава Загорова, Радост Събева

  • Специфики на преподаването на преподаването на български език като чужд на бежанци Специфика на обучението за възрастни
  • Фактори, които вличчт на учебния процес
  • Стилове на учене, методика на преподаване, комуникативният метод в обучението по чужд език
  • Стъпки и елементи на урока

Втора част

Владислав Дамянов

Сугестопедия и десугестивно обучение – наука, методика, практически съвети