Информационна сесия относно приемането и интеграцията на бежанците от Украйна на терититията на общините от българския черноморски регион

В края на месец юни Българският съвет за бежанци и мигранти и Асоциацията на българските черноморски общини в партньорство с Представителството на ВКБООН организираха съвместна информационна сесия относно приемането на бежанците от Украйна, възможностите за тяхното социално приобщаване и интеграция и потенциала за местно и регионално развитие.

В Информационната среща участваха представители на областните управи на Бургас, Добрич и Разград, общинските администрации,  Министерски съвет, Държавна агенция за бежанците, Министерство на образованието и науката и НПО, ангажирани с приема и интеграцията на бежанците от Украйна. От една страна, целта беше да се представят политиките за прием и интеграция на лицата с предоставена временна закрила, възможностите за финансиране на национално и местно ниво. От друга страна, целта беше да се обсъди отговора на общините с акцент върху достъпа до услуги, възможните решения на предизвикателствата, оптимализиране на капацитета и ресурсите и възможностите за бъдещо сътрудничество и партньорство със структурите на гражданското общество.

Събитието е част от усилията  на Български съвет за бежанци и мигранти и Агенцията на ООН за бежанците  (ВКБООН) за развиват капацитета за подпомагане и интеграция на бежанците на общинско ниво и като възможност за местно социално и икономическо развитие.