Европейска нощ на учените

Науката служи като мощен инструмент за приобщаване, преодоляване на граници и възприемане на разнообразието. Науката осигурява обща основа, където хора с различен произход, култура да се срещнат. В научната общност приобщаването не е просто цел, а основен принцип, където различните гледни точки са като катализатори за иновации.

Европейската нощ на учените е общоевропейска инициатива, което показва многообразието на науката и нейното въздействие върху ежедневието на гражданите по забавен и вдъхновяващ начин. Дейностите в рамките на Нощта на учените са отворени за бежанци – деца и възрастни.

Националните конкурси „Училище на бъдещето“ и Националният конкурс за рисунка „Училище на бъдещето“ са също отворени и за децата бежанци.

 

Национален конкурс „Училище на бъдещето“

Националният конкурс на тема “Училище на бъдещето“ цели да насърчи приложението на иновациите в образованието, търсенето на най-добри практики и идеи (STEM, STEAM-обучение и др.) за модернизация на училището в XXI век.

Идеята на конкурса е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи под формата на: мултимедийни продукти, есета, електронни постери, колажи, модели, които да представят визията на обучаемите за училището на бъдещето.

От участниците се очаква да демонстрират умения за публично представяне и защита на идеи и проекти; за оформяне на собствена позиция и описание на лични примери, за естетическо и техническо оформяне на изготвения продукт по тематичното направление на конкурса. Използването на инструменти с ИИ се допуска по изключение за подобряване на авторската идея и крайния творчески проект. Представянето на автоматично генерирани материали не се толерира и участието ще бъде дисквалифицирано.

След предварителна селекция от жури, допуснатите проекти-финалисти ще бъдат представени и наградени по време на „Европейската нощ на учените“ на 29.09.2023 г, в Аулата на Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Краен срок за изпращане на проектите: 26 септември 2023 г.

Повече информация: Европейска нощ на учените

 

Национален конкурс за рисунки на тема „Училище на бъдещето“

В рамките на традиционното събитие “Европейска нощ на учените” се организира конкурс за детски рисунки на тема „Училище на бъдещето“.

Конкурсът е отворен за ученици на възраст между 7 и 18 години. Всеки млад художник може да участва с до 2 рисунки. Победителите ще бъдат избрани според тяхната идея и талант от публиката чрез електронно гласуване и от журиИзползването на инструменти с изкуствен интелект се допуска по изключение като част от авторския творчески проект (напр. колажи и други). Директното представяне на автоматично генерирани изображения не се толерира и участието ще бъде дисквалифицирано.

Всички допуснати рисунки ще бъдат публикувани в онлайн галерия във Фейсбук страницата на проекта. Събралите най-много гласове картини ще участват в изложба и ще бъдат наградени по време на „Европейска нощ на учените“, която ще се проведе на 29 септември 2023, в СУ „Св. Климент Охридски“ – Ректорат.

Краен срок за изпращане на рисунките: 25 септември 2023 г.

Повече информация: Европейска нощ на учените